Veskitammi ristmiku LOA | Maanteeameti vastusLugemisaeg 1 min

Oktoobri alguses koostasin omaalgatuslikult Veskitammi ristmiku liiklusohutusauditi, mis sai edastatud Maanteeametile ja Saue vallale järelemõtlemiseks. Maanteeamet, kui Veskitammi ristmiku projekti vedav asutus ja tee omanik, saatis oma vastuse.

Positiivsena võib märkida seda, et saime kinnituse täiendava jalg- ja jalgrattatee tunneli projekteerimise ja ehitamise osas. Pisut leevendust on veel mõne riski osas lubatud. Mitmed riskid, mida eelnevalt ei olnud käsitletud, on tagasi lükatud hoolimata nende tõsidusest.

Oluline on see, et meil on pretsedent. On olemas auditi riskianalüüs ja on olemas Maanteeameti vastused. Sõna sõna vastu. Järgneb praktika ja statistika, ehk siit edasi võtab Maanteeamet endale selge vastutuse, Ehitusseadustiku §92 lg 6 tee omanikuna ja §102 pädeva asutusena.

Paraku on asjad seatud sedasi, et Maanteeamet annab ka projekteerimistingimused (§99 lg2), ehitusloa (§101 lg2), teostab riiklikku järelevalvet (§130 lg7) ning annab kasutusloa (annab Maanteeameti põhimääruse alusel, Ehitusseadustiku §51 jääb segaseks, kas Maanteeamet ikka peaks andma). Tagatipuks menetleb Maanteeamet ka väärtegusid, sealhulgas ohtliku projekti koostamist (§141 lg10).

Kokkuvõtvalt – piletimüüja, bussijuht, kontrolör ja kohtunik on ühes isikus. Kuidas on siis meie, kui liiklejate ohutus Eesti õigusruumis tagatud?

Liiklus.Ohutus.Audit vajab teie moraalset tuge. Kui arvate, et me juhime tähelepanu õigetele asjadele ja soovite liigelda ohutus liikluskeskkonnas, siis palun jagage seda postitust ja lehte. Nõudke ametnikelt vastutuse võtmist ning poliitikutelt seaduste remontimist.