Liiklusohutusaudit.ee

Ohutus, sealhulgas liiklusohutus on ühiskonna kestlikkuse alus. Eesti on teinud märgatavaid edusamme liiklusohutuse parandamisel, kuid iga järgmine samm on raskem. Kõigil meil on isiklikke otseseid või kaudseid kogemusi liiklusavariidest.

Liiklusohutuse osapooled

Liikluses on kolm osapoolt, mis määravad ohutuse – liiklejad, liiklusvahendid ja keskkond. Senised edusammud baseeruvad peamiselt liiklejate paremal kasvatusel (koolitus, kampaaniad, järelevalve), parematel sõidukitel (sõidukipark on uuenenud ning turvalisem) ja meditsiiniteenuste arengul (eelkõige fataalsete tagajärgede vähendamisel).

Enamuse avariide põhjustajaks on inimfaktor, kuid üha enam on hakatud aru saama, et liikleja valikud on mõjutatavad nii teiste liiklejate kui ka keskkonna poolt. Avarii ei ole kunagi lineaarse protsessi tulemus. Juriidiliselt leitakse igale avariile otsene süüdlane, kuid meie hulgas liiguvad avariide ametnikud, arendajad, arhitektid, planeerijad ja insenerid, kellel on oluline roll, kuid ebamäärane vastutus.

Käesoleva portaaliga Liiklus.Ohutus.Audit soovime:

  • juhtida tähelepanu puudustele seadusandluses ning planeeringute ja projektide koostamises;
  • selgitada avalikkusele kuid eelkõige liikluskeskkonna loojatele ohutu keskkonna kavandamise printsiipe;
  • propageerida liiklusohutuse auditit kui efektiivset meetodit liiklusohutuse parandamiseks;
  • kaardistada ohtlikke kohti ja pakkuda lahendusi;
  • arendada liiklusohutuse alast dialoogi.

Liitu meiega ja võta vastutus. Osale arutelus Facebooki grupis.

Ohutut teed!

Lahtiütlus: Liiklus.Ohutus.Audit ei ole juriidiline isik, meil ei ole registrinumbrit ega arveldusarvet, me ei teeni tulu, kogu tegevus on vabatahtlik initsiatiiv. Liiklus.Ohutus.Audit ei välista tulevikus mittetulundusliku juriidilise isiku moodustamist tegevuse laiendamiseks ja ergutamiseks. Kui soovite meie tegevust toetada, siis parim viis selleks on jagada meie lehekülgi sõpradega ja levitada ohutu tee planeerimise printsiipe. Teavitage ametnikke. Saatke meile vihjeid ohtlikest kohtadest.
Portaali domeeni ja virtuaalserverit toetab Commuun OÜ.