Auditeerimise etapid

Liiklusohutuse auditeerimist viiakse läbi projekti erinevatel etappidel, kuid kõige suurema efekti annab auditeerimine projekti varajastes etappides. Põhjus on lihtne: mida varajasemas faasis riske hinnatakse, seda lihtsam on neid täielikult välistada. Planeerimise ja eelprojekteerimise käigus alles on võimalik skeeme muuta nii, et ohtlikke konflikte ei tekigi. Hiljem, kui lahendus on kinnistatud kas kehtestatud planeeringuga või maavõõrandusega, on lahenduse põhimõtteline muutmine kas võimatu või väga kulukas. Jääb üle vaid riske leevendada. Levinud eksiarvamus on, et auditeerimine on vajalik vaid tööprojekti faasis.

Rahvusvahelise praktika kohaselt toimub liiklusohutuse auditeerimine järgmiste etappidena.

Projekti faas Auditi etapp Kommentaar
Planeering või teostatavusuuring 0-etapp Planeeringu faasis auditeerimine ei ole veel väga levinud. Sõltuvalt projekti sisust võib see olla siiski väga tõhus abinõu.
Eelprojekt 1-etapp Eelprojekti faasis on audit kõige tõhusam, sest võimalik on konkreetselt konflikte vältida.
Ehitusprojekt (Tööprojekt) 2-etapp või
Kombineeritud 1&2-etapp
Juhul, kui mingil põhjusel ei ole varasemaid auditeerimisetappe läbi viidud või varasemad auditid on aegunud, siis võib läbi viia kombineeritud 1&2-etapi auditi
Objekti avamine 3-etapp Objekti avamisel toimub objekti vaatlus päevasel ja pimeda ajal. Eesmärk on tuvastada ohte, mida projektdokumentatsiooni auditeerimisel ei olnud võimalik tuvastada. Näiteks on tavapärane, et avamise käigus avastatakse nähtavusprobleeme (varjatud märgid), valguse ja varju riske.
Monitooring 4a-etapp (3 kuud avamisest)
4b-etapp (12-24 kuud avamisest)
Kui kasutuse käigus on toimunud avariisid, siis monitooritakse objekti täiendavalt ja selgitatakse välja avariide põhjused.

Oluline on mõista, et audit ei ole osa projekteerimise ja ehitamise osa, vaid on sellest sõltumatu. Näiteks ei ole auditi hinnangud kasutatavad alternatiivide võrdlemisel. Tegemist on ikkagi konkreetse lahenduse riskianalüüsiga, mille eesmärk on kindlustada, et lahendus on ohutu. Audit viiakse läbi ainult konkreetse projekteerimisetapi lõpus, kui on olemas kogu projektlahenduse dokumentatsioon.

Osades riikides praktiseeritakse ka vaheauditeid. Vaheauditi eesmärk on vältida suuremahulisi muudatusi projektis või ehitusplatsil siis, kui see tooks kaasa juba suure kahju. Vaheauditid ei asenda konkreetse etapi auditit.

Juhul, kui pärast auditeerimist on projektlahendust oluliselt muudetud, tuleb auditit samas etapis korrata.