Nulltolerants

Nullvisiooni kohaselt on ka üks hukkunu või raskelt vigastatu lubamatu statistika. Kunagi on see võimalik ja tuleb teha kõik selleks, et raskeid tagajärgi liikluses ära hoida. Liiklusohutusaudit on üks töövahend, mis aitab süstemaatiliselt liikluskeskkonda ohutustada. Täna on liiklusohutusaudit kohustuslik vaid suurematel maanteedel, mis kuuluvad Euroopa teede võrgustikku. Kuid inimesed ei hukku ju ainult E-teedel! Meil on tõsised probleemid linnades, kus jalakäijate ja jalgratturite olukord ei ole viimastel aastatel paranenud, pigem vastupidi. Kuid me ei tee auditeid. Miks?

Üheks ja ehk peamiseks põhjuseks on ametnike ja kodanike ebateadlikkus. Me ju projekteerime ja ehitame kooskõlas “tänapäeva nõuetega”, lähtume normidest ja standarditest, tellime projektidele ekspertiise, milleks veel mingi audit!?

Ühtegi kehtivat normi ega standardit ei ole kirjutatud tulevikus. Hetk mil normid kehtestatakse, on nad juba vanad. Seega ei saa normide puhul rääkida tänapäeva nõuetest. Normid lähtuvad suuresti autodest ning käsitlevad teisi liiklejaid kõrvalteemana.

Levinud on ka mõtteviis, et avariid on vaid ja ainult liiklejate viga, et keskkonnal ei ole avariide tekkes mingit või vähemalt mitte olulist rolli. Vaja on vaid järelevalvet ja sundust, rangemaid karistusi. Kuid hukkunut ei saa enam karistada. Eluaegsest tervisekahjustusest raskemat karistust ei ole.

Kui tahame reaalselt liiklusohutust kõigi liiklejate jaoks parandada, siis peame olema järjepidevad. Liiklusohutusaudit peab olema iga planeeringu ja projekti nõue igas etapis. Erinevad uuringud näitavad, et auditile tehtud väikesed kulutused on tasuvusega kümnetes kuni tuhandetes kordades.