Jalakäijatest ülesõidukoht Kilingi-Nõmme Olerexi juures

Planeerimise liiklusohud Kilingi-Nõmme Olerexi näitelLugemisaeg 3 min

Viimati sai kirjutatud sellest, et kohalikele omavalitsustele on Liiklusseaduses pandud kohustus planeeringute menetlemisel tagada liiklusohutuse nõuete täitmine. Seekord vaatame konkreetset juhtumit, kus planeeringu liiklusohutusele avalduvat mõju oleks pidanud hindama ja planeeringu kehtestamisel arvestama. Paraku on objekt ehitatud pelgalt projekteerimistingimuste alusel, mistõttu pole isegi planeeringut, mille mõju hinnata!

Saarde valla keskus on 2000 elanikuga Kilingi-Nõmme linn. Seda linna läbis veel 20 aastat tagasi riigi põhimaantee nr 6 Valga-Uulu kuniks ehitati linnast möödasõit. Piki trassi liikujad võitsid aega, linnaelanikud aga vaikuse ja rahu. Oma mõju on kindlasti olnud ka kaubandusele, kuid päris väljasurnud linn ei ole. Nagu kõikjal ääremaadel, kahaneb elanikkond ka siin tasapisi, sest suuremate linnaregioonide pakutavate võimalustega on keeruline konkureerida. Hetkel on käimas endise maanteelõigu, praeguse linna peatänava katte remont, mis loob küll värskema ilme, kuid inimesi paljunema ei pane.

Mullu ehitati linna serva Valga-Uulu ja Viljandi maanteede ristmikule uus Olerexi teenindusjaam. Kui tegemist oleks kusagil tiheasustusest eemal oleva maanteede ristmikuga, võiks sellist asukohta pidada loogiliseks ja aktsepteeritavaks, kuid siiski ebasoovitavaks.

Olerexi tankla ja 24h kauplus

Väikelinna juures tekitab selline asukoht koheselt probleemi. Ühelt poolt on see sotsiaalne ning linnaruumiline, sest ebaterve konkurentsi kaudu mõjutab linnakese kaubandust ning teenindust. Kuid sellega on seotud ka liiklusohtlikkus, ehk miks me sellest üldse kirjutame.

Teenindusasutus vajab tööjõudu ja see on pigem leitav linna seest teisel pool maanteed. Ööpäevaringselt avatud kauplus ja kohvik teenindab paratamatult ning pigem ka soovitult linnaelanikke teisel pool maanteed, Oma kodulehel otsib Olerex suvetöötajaid soovitades kodu lähedast töökohta! Aga töökoht on rajatud kodudest kaugemale, teisele poole maanteed, millel piirkiirus 90 km/h!

Allikas olerex.ee

Selline jalakäijate ja ratturite konflikt põhimaanteel on tõenäoliselt fataalsete tagajärgedega.

Taolised planeerimisvead on tavalised ja tahtmatud, põhjustatud arendajate, planeerijate ja ametnike teadmatusest. Seetõttu ongi vaja planeeringute mõju liiklusohutusele hinnata liiklusohutuse audiitori poolt, et teha jätkusuutlikke otsuseid. Seetõttu ongi vaja menetleda planeeringuid, et ehitamine oleks kestlik ja arvestaks erinevate vajadustega.

Planeeritud konflikt asukohavaliku tõttu

Kilingi-Nõmme linnas on mitmeid sobivaid asukohti teenindusjaama rajamiseks ohutult (näiteks skeemil rohelised alad). Kinnisvara puhul on oluline asukoht, see kehtib ka kinnisvara ohutuse kohta. Need võimalused on jätkuvalt alles, kuid mida teha rajatud teenindusjaama loodud ohtliku olukorraga?

Võimalusi on täpselt kaks: maanteel kiiruspiirang füüsiliselt alandada 50 km/h peale või rajada jalakäijatele eritasandiline läbipääs. Esimene ei vasta teekasutajate ootustele, teine on üsnagi kulukas. Need variandid oleks pidanud olema planeeringu (teenindusjaama) realiseerimise eelduseks. Kui teenindusjaama hinnale lisandunuks silla ehitamise kulu, siis ilmselt oleks see juba motiveerinud otsima paremat asukohta.

Teeme planeeringud ja projektid ohutuks. Võtame vastutuse.