Liiklusohutuse audiitorid

Kui soovid tellida liiklusohutuse auditit, siis siin lehel on volitatud audiitorite andmed. liiklusohutusaudit.ee ei vastuta esitatud andmete õigsuse eest. Kutsetunnistuste kehtivust saab kontrollida kutseregistrist. Liiklusohutuse auditeerimist ja inspekteerimist võivad teha ainult vastava kutsega spetsialistid ning teenust ei ole võimalik delegeerida kutseta isikule. Kutseta isikud võivad auditeerimisel osaleda vaatlejatena.<

NB! Kutsetunnistusel peab kindlasti olema loetletud kompetentsina “liiklusohutuse auditeerimine”. Ainult vastava kompetentsi olemasolu annab õiguse liiklusohutust auditeerida. Kehtivad kaks kutsestandardit:

Kui soovid ennast registreerida audiitorina ja avaldada oma kontaktandmed, siis siin on selleks võimalus.
Kui soovid oma andmeid muuta, siis logi sisse.