Liiklusohutuse faktorid

Püüame kaardistada kõiki võimalikke asjaolusid, mis mõjutavad liiklusohutust. Need asjaolud on seotud kolme osapoolega: inimene, sõiduk, tee. Nagu kasvavast mõttepilvest näha, on liiklusohutus palju keerulisem suhete virr-varr, kui lihtsalt liiklejate ekslikkus.

Kas midagi on puudu? Soovid pilve täiendada? Anna teada ja kommenteeri allpool