Audiitor ja auditi meeskond

Liiklusohtuse audiitoriks saab olla vaid asjakohase ettevalmistuse, analüüsivõime ja eelkõige kogemustega isik. IRF (International Road Federation) on andnud välja soovitusliku dokumendi Liiklusohutuse audiitori miinimumkvalifikatsiooni nõuetega.

Eestis on sätestatud audiitori nõuded määrusega. Audiitoril peab olema vähemalt 5-aastane projekteerimiskogemus ning tuleb läbida audiitori koolitus. Majandusministeeriumi poolt kinnitatud koolitusprogramm paraku suures osas ei käsitle liiklusohutust. Audiitoril, kellel on soov tõsiselt liikluskeskkonna parandamisega vaeva näha, on soovitav läbida koolitus välismaal tunnustatud koolitajate juures, kus 10-päevase koolituse käigus keskendutakse ainult avariide tekkepõhjustele ning nende vältimisele ja leevendamisele.