Veskitammi tänava ristmiku liiklusohutusauditLugemisaeg 1 min

Maanteeameti tellimusel on koostatud E67 Tallinn-Pärnu maantee ja Veskitammi ning Seljaku tänavate ristmiku projekt Tallinna linna piiril Laagris. Projekti on koostanud Reaalprojekt OÜ. Maanteeamet on selle ristmiku koos kahe Pärnu maantee äärse kogujatee projektiga samas piirkonnas pannud ehitushankesse, mis on hetkel käimas.

Saue valla kodanik Tormi Tabor tõstatas küsimuse jalakäijate ja jalgratturite liikumise puuduliku lahenduse osas konkreetses projektis. Suve jooksul on toimunud kirjavahetus Maanteeametiga. Selgunud on muuhulgas, et projektlahendusele on koostatud küll liiklusohutusaudit, kuid see ei käsitle ühtegi probleemi seoses nõrgemate liiklejatega ning on jätnud tähelepanuta mitmed teised olulised probleemid. See audit on koostatud vägagi tunnustatud ettevõtte ja kogemustega spetsialisti poolt, mis teeb paraku nõutuks. Et auditist oleks kasu, on vaja enamat, kui formaalset seaduse nõude täitmist. Kõik algab professionaalsest, erapooletust suhtumisest. Selle saavutamine on üks menetluslikest probleemidest liiklusohutusauditite puhul, sest keegi ju peab teenuse eest maksma.

Kus viga näed laita, seal tule ja aita. Kuivõrd probleem on tõsine ja pealegi veel koduvallas, siis otsustasin koostada ristmiku põhiprojekti lahendusele omapoolse liiklusohutusauditi. Auditis olen välja toonud ainult tõsisemad 10 probleemi. Väiksemaid ei hakanud üles loetlema, sest puhkuse aeg ei ole pillata. Audit on esitatud Maanteeametile ja Saue vallale koos ettepanekuga arvestada selle sisu edaspidiste otsuste tegemisel.

Tutvu Veskitammi rismiku auditiga siin.

Mitteametlikel andmetel on Maanteeamet koostöös Saue vallaga juba otsustanud (ilmselt veel enne uue auditi laekumist) lisada käimasolevasse ehitushankesse nõude projekteerida ja ehitada puuduv jalgtee ühendus Pärnu maantee suunaliselt koos tunneliga Veskitammi tänava alt läbi. See peaks loodetavasti lahendama kõige tõsisema kergliiklejate probleemi, mille tõstatas Tormi Tabor, kuid lahendamist vajavad ka teised auditis tuvastatud probleemid.

Edaspidi avaldan siin samas postituses/blogis Maanteeameti ja Saue valla seisukohad ning otsused nende laekumise korral. Samuti jälgin aktiivselt hanke edaspidist kulgu ja informeerin lugejaid võimalikest vastuoludest.

Teeme teed tegelikult ka ohutuks. Võtame tegelikult ka vastutuse.