Punane sekund – kas ka tee omanikule?Lugemisaeg 3 min

Eesti televisioonis alustas eelmisel nädalal uus kümneosaline liiklusohutuse teemaline saade “Punane sekund”. Esimese saate põhjal on selge, et saade keskendub ainult liiklejate kasvatamisele, mitte ei käsitle liiklusohutuse teemat terviklikult. Nagu te juba teate on liiklusohutuses kolm osapoolt: inimene, sõiduk, tee.

Eesti on võtnud nõuks oma uues rahvuslikus liiklusohutusprogrammis lähtuda nullvisioonist. Ka see on juba meie lugejatele tuttav. Maanteeamet on liiklusohutusprogrammi eest peamiselt vastutav asutus ja ka saate tellija ja sisustaja. Ootaks neilt ka vastavat terviklikku käsitlust.

Saates käsitletud esimeses juhtumis said kannatada väikebussis olnud jalgpallipoisid ja eriti raskelt ees liikunud traktori juht. Kõik käsitletud põhjused, mis lähtusid liiklejatest ja nende käitumisest, olid õiged – pikivahet tuleb hoida, et ootamatute olukordadega toime tulla ja kõik liiklejad peavad alati kinnitama turvavöö, et avarii korral ennast raskete tagajärgede eest kaitsta. Kuid täiesti käsitlemata jäi siin tee omaniku vastutus, samuti traktorijuhi roll avarii tekkepõhjustes ehk avarii juurpõhjus!

Meie lugejad on juba kursis ka ohutu tee printsiipidega. Samuti olete teadlikud konflikti olemusest ja selle vältimise ning leevendamise põhimõttest.

Suur kiiruste erinevus on konflikt, mida tuleks ohutu tee põhimõtete kohaselt vältida. Kuivõrd traktorid liiguvad väikese kiirusega, tuleks minimeerida nende liikumisvõimalused suure kiiruse ja liiklussagedusega maanteedel. Nii Villu Vane kui Erik Ernits rääkisid erinevate liiklejate erinevast kiirusest, kui normaalsest nähtusest. Jah, me teame, et on erineva võimekusega sõidukid, kuid see ei tähenda, et nad peaksid võrdselt kõikidel teedel segamini liiklema. Vormeleid me ju maanteele ei luba!?

Nagu ka loost selgus, ei ole traktoritel üldjuhul turvavöid ega peatugesid, mistõttu traktorijuht oli kokkupõrkes peamine kannataja. Seega ei sobi selline sõiduk ka puuduliku varustuse tõttu liiklema “kiirteele”.

Konkreetne avarii sai võimalikuks ainult tänu sellele, et traktor sõitis 4-rajalisel maanteel lubatust oluliselt aeglasemalt ning tekitas sellega ootamatu olukorra, mis päädis loogilise kokkupõrkega. Kuivõrd traktorijuht ei teinud midagi ebaseaduslikku (aeglaste ja turvavarustuseta sõidukite liiklemist maanteel ei ole piiratud), said kogu süü tagajärgede eest teised olukorras osalejad, peamiselt väikebussi juht. Õiglaselt, kuid ka ebaõiglaselt. Traktorijuhti käsitleti vaid kui kannatajat. Tee omaniku rolli avarii tekkes ei puudutatud üldse.

Lisaks saates tõstatatud õigetele tähelepanekutele ja soovitustele pikivahe ning turvavarustuse teemal soovime omalt poolt lisada järgmist:

  • Mitte ükski tee ei ole ohutu, tee omanikke ei saa usaldada, seetõttu peate olema liiklejatena targemad ja tundma lisaks liiklusseadusele ka ohutu tee printsiipe.
  • Kui te olete aeglase sõiduki juht, siis te peate aru saama, et te loote suuuuure riski endale ja teistele liiklejatele, kui te liigute maanteel kus on lubatud sõidukiirus üle 50 km tunnis. Traktor on loodud sõitma põllul, ehitusplatsil või karjääris ja seal ei ole traktor kellegile teisele ohtlik. Professionaalse juhina valige liikumiseks kõrvalteed, kus on väiksemad kiirused ja vähem liiklust.
  • Maanteeametil soovitame kehtestada põhimaanteedele aeglaste sõidukite liiklemise keeld. Eesti teedevõrk on väga tihe ja üldjuhul on olemas paralleelteed kohaliku liikluse tarbeks. Juhul, kui neid ei ole, siis tuleb need kavandada ja rajada koostöös kohalike omavalitsustega. Meie probleem on ka niinimetatud vaese mehe kiirteed, ehk 4-rajalised maanteed, kus on peale- ja mahasõidud, tagasipöörded, bussipeatused ja liiklemine on lubatud kõigile. Eraldusriba loob näilise turvalisuse, tegelikult on need teelõigud suhteliselt ohtlikumad, kui eraldusribata teed.
  • Punase sekundi autoritel soovitame edaspidi analüüsida olukordi terviklikult kooskõlas nullvisiooni ja ohutu tee printsiipidega.
  • Liiklusohutus ei ole õnnetus. Räägime asjadest õigete nimedega. Liiklusohutuse eksperdid räägvad avariidest (või ka kokkupõrgetest), mitte õnnetustest.

Teeme teed ohutuks. Võtame vastutuse!

PS! Täna õhtul teine osa, teemaks riskikäitumine. Teadmata, millistest konkreetsetest näidetest tuleb saates jutt, soovitan sissejuhatuseks ja kriitikameele teritamiseks lugeda seda lugu.