Teetööd ja siis tuleb ka ..Lugemisaeg 1 min

Suvi on teede-ehitajatele kiire aeg, pruunistatakse nahka ja mustatakse maad. Valdavalt toimub see töö elava liikluse juures, mitte eraldatud keskkonnas. Uusi teid ehitatakse meil vähe.

Liikluses hukkunute graafik järgib eelmiste aastate kõveraid. Tööõnnetustega on olukord veelgi kurvem, Tööinspektsiooni andmetel on tööõnnetused, vigastused ja hukkunute arv pikaajalises kasvutrendis!

Nii liiklejate, kui tööliste elu ja tervise huvides tuleb ehitusaegne liikluskorraldus põhjalikult läbi mõelda. Tuleb hinnata ja hallata riske. Lähiminevikust on meil karmid kogemused vähemalt kahelt objektilt:

Nendest juhtumitest võiks ju õppida riskide hindamist ehitusobjektidel. Vaida jalakäijate silla asendustööde teostamine tekitab küll kahtlusi meie õppimisvõimes.

NB! Video on salvestatud tipptunni välisel ajal.

[youtube id=”z61i0Ri13MY” align=”center” mode=”normal” maxwidth=”900″ grow=”yes”]

Tähelepanekud:

  • Kiiruspiirang on liiga vara enne objekti, puudub seos objektiga. Piirang on 90km/h!!!
  • Kiirust ei ole füüsiliselt piiratud, puuduvad teekitsendused, piirded.
  • Objekt ei ole maanteest eraldatud, kuidagi pole välistatud tellingutesse sissesõit. Töölised on kaitseta.

..armastus või õnnetus?

Teeme teed ohutuks. Võtame armastuse.

Leave a Reply