Jüri tänav Võru linnas jalakäijasõbralikuksLugemisaeg 2 min

icon-car.png
Puuduv ülekäigurada, Jüri 20, Võru

loading map - please wait...

Puuduv ülekäigurada, Jüri 20, Võru 57.846818, 26.997276

Võru linnas juhtunud avariis sai vigastada teed “selleks mitte ettenähtud kohas” ületanud poiss.

Uurides kaardimaterjali selgub, et konkreetses kohas puudub ettenähtud teeületamise koht. Lähimad “ettenähtud” tee ületamise kohad on Vabaduse tänava ja Tartu tänavate ristmikel, kumbki ca 100m kaugusel, seega peaks jalakäijad nautima täiendavad 200m pikkust jalutuskäiku, et autod saaksid ettenähtult pidurdamata liigelda. Lakoonilises uudises ei ole märgitud, mis võis olla 23-aastase autojuhi Volvo kiirus enne avariid.

Jüri tänav muudeti 2013 aastal kahesuunaliseks (Google Streetview vaade on 2012 aastast) ning järgneval aastal tehti ka remont. Ühes teeservas pargivad jätkuvalt sõidukid.

See on täiesti loomulik, et linnades elavad inimesed ja nad käivad ka jala. Eriti tervitatav on see, et ka Eestimaa kaugemas nurgas on veel lapsi ja nemadki liiguvad jala, mitte ei sõida autoga. Kuna mõlemal pool tänavat paiknevad kodud, poed, pubid, ettevõtted ja ka park, siis on tänava ületamise vajadus ilmne.

Antud koht on selgelt jalakäijate liikumise loomulik trajektoor, kuhu tuleb rajada ülekäigurada. Et see ülekäigurada oleks ohutu, tuleks ta ehitada teekitsendusena. Sedasi on lähenevad jalakäijad hästi näha ilma, et parkivad autod neid varjaks. Autode kiiruse füüsilise piiramise jaoks tuleb ülekäigukoht rajada künnisena.

Ettenähtud kohtade ettenägemisel tuleks ikka lähtuda inimeste vajadustest. Kesklinna tingimustes on põhiliseks inimtüübiks jalakäija kui nii võib öelda. Jalakäija kasutab liikumiseks bio-energiat ning avatud keskkonnas püüab igal võimalusel oma teekonda lühendada. Autoinimesed on välja mõelnud, et kui teele ei ole joonistatud sebrat, siis on neil igal pool ja igal ajal jalakäija suhtes eesõigus. Jalakäija otsigu lähim ettenähtud koht, kus tal on autoinimese suhtes eesõigus. See ei ole ju väga sõbralik suhtumine, arvestades, et kõik inimesed on jalakäijad, aga mitte kõik ei ole autoinimesed.

Loodetavasti poisi vigastused ei ole kuigi rasked ja õige pea saab ta koos isaga selle postituse viia linnavalitsuse onudele ja tädidele koos lubadusega olla ka ise edaspidi tänavaid ületades tähelepanelikum eelistades “selleks ettenähtud” kohti, mida linnavalitsus omakorda inimeste ohutuse tarbeks ohtrasti ette näeb ja ehitada lubab.

Leave a Reply