Planeeritud konfliktid Pargi&Sõida parklas SauelLugemisaeg 1 min

Saue rongijaama juures on valminud Pargi&Sõida parkla. Idee on ju tore ja loodetavasti aitab suurendada porgandite kasutust. Kahjuks on parkla kavandamisel jäetud kasutamata võimalus arvestada elementaarsete liiklusohutuse printsiipidega. Selmet luua konfliktivaba keskkonda, on ignoreeritud jalakäijate soovijooni ning kavandatud kõik võimalikud konfliktid.

icon-car.png
Saue Pargi&Sõida

loading map - please wait...

Saue Pargi&Sõida 59.323798, 24.545732

Parkla ja raudteejaama vahele jääb Tõkke tänav, mis on üks linna aktiivsematest tänavatest. Sedapidi peaks siis autod jõudma ka parklasse. Parklast perroonile jõudmiseks on kaks võimalust; tuleb ületada kas Tõkke tänav või Ladva ja Kuuseheki tänavad.

[youtube id=”Mskufqc88Zw” mode=”normal”]

Parkla on projekteeritud ja ehitatud linna poolt ette antud eskiisi alusel.

Selline on praegu väljaehitatud skeem:

saue-pargisoida-olev

Kui parkla peaks leidma aktiivset kasutust, siis peagi tuleb hakata sinisega tähistatud konflikte leevendama, et autojuhte rahustada ja sõidukite kiirusi füüsiliselt piirata. Tõenäoline on, et jalakäijad ignoreerivad ettejoonistatud trajektoore ja ületavad tee “selleks mitte ettenähtud kohas” ehk püüavad liikuda mööda rohelist soovijoont.

Selline võinuks olla ohutu (loe: konfliktivaba) skeem:

saue-pargisoida-loa

Lisaks jalakäijate ohutusele paraneks siin ka Kuuseheki ja Ladva tänavate ristmiku  liikluskorraldus.

Nüüd kui Saue linn on raha ära kulutanud, on kõigil teistel võimalik teha järeldusi:

  • Keskkonna liiklusohutuse taseme määravad planeeringud.
  • Liiklusohutuse printsiibid on lihtsad, kuid planeerijad, projekteerijad ja ehitajad ei tea neid, ega oska neid rakendada.
  • Kuna planeeringud määravad liiklusohutuse, tuleb planeerimisse kaasata liiklusohutuse eksperdid, kes mõistavad liiklusohutuse printsiipe ja oskavad pakkuda ohutuid lahendusi.
  • Odavam on vältida konflikti, kui seda leevendada.

Leave a Reply