Ohtlik teelõik, 11420, Saku-Laagri km 7,3-8,6Lugemisaeg 2 min

Avaldan pöördumise, mis saadetud täna Maanteeameti juhtkonnale.

Austet Maanteeameti juhtkond,

käesolevaga juhin tähelepanu ohtlikule teelõigule, mille funktsioon ja liikluskorralduslahendused ei ole omavahel kooskõlas.

Saku-Laagri maantee nr 11420 on osa Juuliku-Tabasalu teest, mis on rajatud suhteliselt hiljuti selleks, et juhtida läbiv liiklus mööda Laagri alevikust ja Tänassilma külast. Laagri möödasõidu lõigu realiseerimisel on läbi Koru detailplaneeringu teelõigule tekitatud kaks parempööretega mahasõitu, mis ei ole kuidagi kooskõlas ohutu tee printsiipidega (teede funktsionaalne hierarhia, liiklusselgus, ettearvatavus). Kuna koru planeeringu alal majad alles kerkivad, siis ei ole nende mahasõitude ohtlikkus varem ilmnenud.

Eile avati Veskimöldre uus koolimaja, mille puhul oli valla rahvas kutsutud kontserdile. Vaatlused kinnitasid, et inimestele ei ole liikluskorraldus arusaadav ning püütakse reegleid rikkudes teha manöövreid, mille tagajärjeks võivad olla rasked külgkokkupõrked, laupkokkupõrked või tagant otsasõidud. Näiteid liiklejate käitumisest võib näha siin videos:

Olen jälginud olukorda antud mahasõidul ka varem, näiteks kooli ehituse ajal teostasid illegaalseid vasakpöördeid ka veokid.

Teine mahasõit viib valmis ehitatud, kuid koroonakriisi tõttu veel avamata kaubanduskeskuse juurde.

Kohe algab uus kooliaasta ja siis hakkavad kiirustavad lapsevanemad igal hommikul oma lastele “ette näitama”, kuidas teepikkust vähendada. Sama hakkab juhtuma, kui avatakse kaubanduskeskus. Antud olukorras ei saa seda autojuhtidele pahaks panna, tegemist on arendaja survel tekitatud ja kellegi soovmõtlemisel baseeruva vigase liikluskorraldusega, mida ei saa parandada näiteks liiklusjärelevalvega. Planeeringu koostaja ja projekti autori erialane pädevus tuleb siin kahtluse alla seada. Minule jääb arusaamatuks, kas see kõik on toimunud Maanteeameti teadmata!?

Ohutu tee printsiipidest lähtuvalt ei ole sellel teel kohta juurdepääsudele ega poolikutele ristmikele. Maanteel on märkimisväärne raskeveokite liiklus, liiklussagedus näitab ka tulenevalt piirkonna arendustest pidevat kasvu. Praegu on lühikesel teelõigul palju erinevaid kiiruspiiranguid, mida juhid ei suuda järgida, eriti veokijuhtidele on selline jõnksutamine keeruline.

Raskete tagajärgedega avariide ennetamiseks tuleb Koru ja Kotka ristmike vahelisel lõigul füüsiliselt takistada vasakpöörete tegemine sõidusuundi eraldava keskpiirdega. Kogu teelõigul on täna topelt pidev joon, kuid see ei välista vasakpöördeid ega möödasõite. Järgmisena tuleks mahasõidud üldse sulgeda, sest need ei ole vajalikud, on eksitavad ja võivad põhjustada ka rotijooksu (rat run, kinnistutelt läbisõit teepikkuse vähendamiseks või ummikutest möödumiseks). Koolile on olemas juurdepääs kohalikelt tänavatelt ning lapsi ohustavat eraautodega koolisõidutamist peaks jõuliselt vähendama. Kooli juures on olemas jalgrattaparklad, piirkonnas on olemas jalg- ja jalgrattateed ning maantee alt viib läbi tunnel (kuigi nõuetele mitte vastav, liiga kitsas, puuduliku nähtavusega). 

Kutsun Maanteeametit kiirelt reageerima, vigu tunnistama ja neid parandama enne raskeid tagajärgi.

Käesoleva pöördumise avaldan ka portaalis.

Ohutut kooliteed,

Raul Vibo

Liiklus.Ohutus.Audit.

Teeme teed ohutuks. Võtame vastutuse.