Maailmapank nõuab liiklusohutuse auditit!Lugemisaeg 1 min

Eesti kasutas sajandi alguses ohtrasti Maailmapanga laenu põhimaanteede remontimisel. Selle tulemusena paranes sadade kilomeetrite ulatuses teekatte tasasus ning suurenesid autode kiirused. Kuna remondi käigus olulisi ümberehitusi ei tehtud, siis liiklusohutus kohati paranes, kohati halvenes. Täna meil laenuvajadus puudub, kuna saame kasutada Euroopa Liidu fonde. Huvitav on siiski teada, et Maailmapank uuendas augustis 2016 oma laenutingimusi mitmes aspektis ja muuhulgas on lisanud oma infrastruktuuri laenutingimustesse liiklusohutusauditi nõude. Ju siis on põhjust!

On tavapärane, et teeprojektide puhul kasutatakse põhjendusena liiklusohutuse paranemist. Samas teame, et praktikas ohutus alati ei parane, vahel hoopis halveneb. Või kui paraneb, siis vähem, kui võiks, või paraneb ohutus ainult teatud liiklejate jaoks.

Liiklusohutuse audit on efektiivne kindlustus ohtlike investeeringute vastu. Ole mõistlik, ära raiska, telli audit professionaalilt ja saad südamerahu!

Leave a Reply