Liiklusohutus (riigi)hanke kriteeriuminaLugemisaeg 2 min

Presidendivalimiste kampaania käigus on ringreisidel avariidesse sattunud viiest kandidaadist kaks: Allar Jõks ja Mart Helme, viimane avarii põhjustajana! Presidendiks kandideerimine on seega väga ohtlik töö. Õnneks on avariid olnud suhteliselt kergete tagajärgedega, inimesed ei ole nähtavaid või tuntavaid kahjusid kannatanud, tööd on saanud autokliinikumid.

Valdav osa liiklusavariisid juhtubki igapäevases liikluses ning on seotud tööl käimise ja töö tegemisega. See tähendab aga suurt kahju ettevõtetele, rääkimata töötajatest endist. Odavuskriteerium vaevab enamusi hankeid, paraku sunnib odavuskriteerium kokku hoidma sealt, kus see ei ole ehk niivõrd otseselt mõõdetav, sealhulgas liiklusohutuse arvelt. Aeg maksab, odavus sunnib kiirustama. Ohutud uued sõidukid on kallimad, kui vanad ja hooldamata. Näiteid võib tuua palju. Viimasel ajal on meil isegi bussiroolist kõrvaldatud mitmeid roolijoodikuid. Kaudselt on see kõik ebaterve hankekeskkonna tagajärg. Enamuses EL riikides kehtib ostjavastutuse põhimõte, Eestis sisuliselt mitte.

Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu on uurinud avaliku ja erasektori praktikaid mobiilsuse haldamisel ning on andnud välja juhendi, milles antakse soovitusi liiklusohutute hangete korraldamiseks.

Soovitused hankijale (RV mugandatud tõlge):

 • Alustuseks tuleb tunnista juriidilist vastutust ning majanduslikku kasu tööga seotud liiklusohutuse nõuete integreerimisest hanketingimustesse.
 • Edendada ühist riskide hindamist kliendi ja töövõtja osalusel.
 • Suured organisatsioonid peaksid kaasama partnereid ohutute töötingimuste tagamisse.
 • Töövõtjatele seada sisse tööga seotud liiklusohutuse nõuete ja protseduuride sertifitseerimissüsteem.
 • Rakendada ohutuse nõudeid nii enda kui töövõtja sõidukipargile.
 • Hankija peaks valima “ohutut töövõtjat” tervikliku hankestrateegiaga, mis kaalub parimat väärtust, mitte odavaimat hinda.
 • Suureks riskiks on teenuste sisseostmine, mille puhul on keerulisem tagada kolmanda osapoole kontrolli. Klient, töövõtja, alltöövõtja ja töötajad peavad koostöös tagama teenuste ohutuse.
 • Allhankeleping peab sisaldama infot võimalike liiklusriskide ja leevendusmetmete kohta.
 • Tuleb rakendada kolmanda osapoole sertifitseerimist, et hinnata, kinnitada ja tagada töötajate ning ettevõtete (ka alltöövõtjad) tööohutuse ja tööga seotud liiklusohutuse alast kompetentsi.
 • Selleks, et välistada ja vähendada avariide tõenäosust tööle või objektile liikumisel tuleb valida ja kokkuleppida ohutud teekonnad koostöös kliendiga.
 • Juhtkond peab tagama kõigi ohutuse eelduste olemasolu enne raskeveokite liiklusesse lubamist kontrollides masiniste, veokijuhte ja veokeid.

Soovitused liikmesriikidele on küllaltki pehmed:

 • Pidades silmas eelkõige väikesi ja keskmisi ettevõtteid, arendada täiendavat mitte-regulatiivset nõustamist ja anda tuge (NB! liiklusohutusaudit.ee teeb seda teie eest tasuta!) selleks, et jõustada töötervishoiu ja -ohutuse nõuded (koos liiklusohutuse nõuetega).
 • Julgustada koostööd töötervishoiu ja -ohutuse, liiklusohutuse ning hankivate organisatsioonide vahel, et integreerida tööga seotud liiklusohutuse nõuded hankeprotsessi.
 • Tööga seotud liiklusohutuse nõuded lisada enda ja avalikus kasutuses olevate sõiduvahendite haldusesse ja hanketingimustesse.
 • Suurendada jõupingutusi liiklusohutute hangete stimuleerimiseks, ergutamiseks ning jõustamiseks.
 • Luua keskne sertifitseerimisteenus ettevõtetele kes täidavad tööga seotud liiklusohutuse juhtimise nõudeid või omavad ohutuid tööprotsesse.

Antud on ka soovitused Euroopa Liidule, mida siinkohal tõlkima ei hakka, võite ise järgi uurida.

Arvestades asjaolu, et ca 80% riigihangetest on madalaima hinna põhised, on meil teiega pikk tee käia tsiviliseeritud ja ohutu ühiskonna poole.

Ohutut presidenti meile kõigile!

Leave a Reply