Avalik pöördumine majandus- ja taristuministri poole: Aitab torupornost!Lugemisaeg 2 min

Uus aasta tõi pakase ja lume, ehk tõelise talve. See on ju tore. Tore ei ole see, et meil on suisa mõrvarlik, keskaegsete tapavahenditega varustatud liikluskeskkond. Taaskord õnnestus inimestel vältida mõrvartoru, kuid õige napilt.

Torupornograafia probleemi püstitusest on möödas üle kahe aasta. Tookord tõmbas see sedavõrd tähelepanu, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kutsus kokku koosoleku. Arutelu tulemusena valmis märgukiri kohalikele omavalitsustele ja ametkondadele. Kahjuks mitte midagi enamat ja sellest ei ole ka mitte midagi muutunud. Ikka veel ootame, et füüsiliselt keegi elavatest vardasse aetaks, et midagi muutuks!?

Liiklus.Ohutus.Audit küsib, kes vastutab?

Torupiirded on vaid üks ilmne kinnitus sellele, et Ehitusseadustiku §8 ohutuse ning §10 asjatundlikkuse põhimõtted ei toimi. Need ei rakendu mitte kuidagi ennetavalt. Kui seaduse mõte on, et ehitis peaks olema ohutu selle kasutajatele, siis see tähendab, et ta peab olema ohutu algusest peale. Torupiirded on ohtlikud, see on teada ja me ei tea kedagi, kes oleks vastupidist väitnud. Need ei vasta mitte ühelegi teadaolevale standardile ega normile. Neid ei ole katsetatud, neile ei ole väljastatud ühtegi sertifikaati. Sellest hoolimata projekteeritakse jätkuvalt “torupiirdeid” massiliselt kõikjale, tellijad kiidavad neid projekte heaks ja veelgi hullem, nõuavad nende lisamist projektidesse. See kõik toimub maksumaksjate raha eest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vaikival heakskiidul.

Eelmisest aastast on meil veel mõned “õnnelikud” avariid:

Analoogseks võib lugeda ka vallateel sillalt koos piirdega alla sõitnud maasturi juhtumi.

Torupiirete haigus on krooniline ja vaktsineerimata. Järjest suurenev torupiirete hulk meie teedel on suurendanud riski, et avarii korral läbistab piire sõiduki ja selles istuva sõitja. Järgmisel korral ei pruugi varras sõitjast napilt mööduda.

Hea majandus- ja taristuminister proua Kadri Simson, Liiklus.Ohutus.Audit nõuab kohest silmaga nähtavat ja otsustavat tegutsemist liiklejate ohutuse tagamiseks meie teedel ja tänavatel:

  • Sertifitseerimata, standarditele ja normidele mittevastavad piirded tuleb koheselt ja üheselt keelustada;
  • Tarnijad peavad kõikidele liikluskeskkonnas kasutatavatele toodetele andma kaasa ohutussertifikaadi.
  • Tee omanikud peavad eemaldama liikluskeskkonnast kõik ohtlikud piirded viivitamatult.
  • Kõigist projektidest tuleb eemaldada määratlemata “torupiirded”. Projektid peavad olema ohutud ja projektides ei tohi ette näha ohtlike toodete kasutamist.
  • Riigihangetes tuleb rakendada ohutuskriteeriumi.
  • Kõikidele liikluskeskkonna projektidele tuleb läbi viia kõikides etappides liiklusohutusauditid.
  • Ehitusseadustik vajab korrektuuri riikliku järelevalve osas. Sõltumatu järelevalve peab olema tagatud ka olukorras, kus ehitise tellijaks on riigiasutus või kohalik omavalitsus, mida praeguses seaduses tagatud ei ole.

Tarmukat alanud aastat! Loodetavasti õnnestub teil vältida vardasse sattumist!

Leave a Reply