Kestliku ohutu tee printsiibid puust ja punaseksLugemisaeg 1 min

Liiklus.Ohutus.Auditi lehel oleme juba tutvustanud kestliku ohutu tee printsiipe, mis on ühtlasi Nullvisiooni aluseks. Järgnev video püüab need printsiibid ameeriklastele selgeks teha. Nende printsiipide järgimisega võiks säästa aastas 20000 ameeriklase elu. Need printsiibid aitaks säästa ka paljude eestlaste elusid.

Ka Eesti maanteede projekteerimise normid, samuti Linnatänavate standard on alguse saanud USA Aashto normidest ja juhenditest, mida on miksitud erinevate Euroopa standarditega. Normid ei taga ohutust, küll aga need viis printsiipi.

Mis aga peamine, ei ole vaja oodata tragöödiat, et tegutseda. Alustame sellest, et õpetame arhitektidele, inseneridele ja audiitoritele selgeks need elementaarsed printsiibid ning auditeerime kõiki projekte. Välistame rasked vigastused ja liiklussurmad. See on võimalik.

Teeme teed ohutuks. Võtame vastutuse.

Leave a Reply