Torupiirded – ohtlike seaduste lakmusLugemisaeg 2 min

Viimati sai vihjatud, et mõtlemine ja tegutsemine hakkab positiivses suunas muutuma. Meile on antud lubadusi torupiirete probleemiga tegeleda, so kaardistada, eemaldada, asendada, parendada, jne.

Hoiame siis silmad lahti ja kus näeme inimesi torupiirdeid eemaldamas, siis kiidame takka!

Kuna meil ikkagi jäi pisut kripeldama see asi, siis ühe kirja probleemi olemuse selgitamiseks saatsime Majandusministeeriumile veel. Me näeme ja tunneme, et torupiirded on vaid üks karjuvalt nähtav signaalelement, mis juhib tähelepanu suuremale probleemile. See on ebaloogilised ja mittetoimivad seadused, hinnapõhised hanked, sõltumatu järelevalve ja hägune vastutus, mis kokkuvõtteks teevad võimalikuks ohtliku keskkonna kavandamise ja ehitamise kasutades ohtlikke tooteid. Me ei saa nõustuda väitega, et seadustega on kõik korras, kui meie silme all on toimunud aastaid massiline torupornograafia. Kui seadustega on kõik korras, nagu väidetakse, siis ei ole ilmselt korras meie riigi ja kohalike omavalitsuste aparaat. Misiganes korrast ära on, tuleb korda teha. Me oleme ka kindlalt seda meelt, et liiklusohutuse auditeerimine on mõistlik kogu teedevõrgul, kuid tingimusel, et seda tehakse tõsiseltvõetavalt, mitte tülika formaalse nõude täitmiseks.

Piirete teemal on huvitav teada, et inglased pakuvad lausa spetsiifilist koolitust jalakäijapiirete eemaldamiseks. Inglismaal ei ole küll kasutatud niivõrd ohtlikke ja koledaid odavtorusid nagu meil, aga seal on aru saadud, et inimeste ahistamine ei tee keskkonda ohutumaks (vaata pilti postituse kohal). Muidugi on ametnikel hirm, et kui piirded eemaldada, mis siis juhtuma hakkab ja keda vastutusele võetakse? Tuleb välja, et piirete eemaldamisel ohutus paraneb. On muidugi ka olukordi, kus piirete eemaldamine eeldab ka suuremahulisi ümberkorraldusi keskkonnas.

Londonis viidi läbi uuring, mille tulemusena järeldati, et suurem osa jalakäijate piiretest võib koheselt eemaldada ilma täiendavaid meetmeid rakendamata. Soovitatakse siiski igal juhtumil läbi viia riski hindamine, ehk sisuliselt liiklusohutuse audit. Piirete eemaldamine on osa jalakäijate liiklemistingimuste parandamisest. Enne-ja-pärast uuringud on ka näidanud, et pärast piirete eemaldamist on sõidukite kiirused vähenenud. Seda saab seletada sellega, et autojuhi jaoks on näiline ohutus vähenenud. Kui piire andis “kindluse”, et jalakäija ohtu pole, siis kippus ka jalg rohkem pedaali suruma. See aga tähendab suuremat riski seal, kus piire lõpeb.

Paraku ongi nii, et teede projekteerimise normid lähtuvad suuresti näilisest ohutusest autojuhi perspektiivist, mitte reaalsest ohutusest. Pidevalt pannakse ühte lausesse sõnad “(sõidu)mugavus” ja “ohutus”, mis on teineteist välistavad.