Ettevaatust, SafelightLugemisaeg 3 min

Kui keegi mõtleb liikluskeskkonna ohutustamisele ja otsib selleks ka uusi innovaatilisi lahendusi, on see väärt kiidusõnu. Pärnu ettevõte Safelight OÜ on töötanud välja ülekäigukohtade liiklusmärkide helendamise lahenduse, mis aktiveerub jalakäija lähenemisel ülekäigurajale. Safelight on saanud palju tähelepanu meedias ning Maanteeamet on väljastanud ka tänukirja 2016 aastasündmuse nominendile.

Eesmärk vähendada jalakäijatega ja ka ratturitega ülekäigukohtadel toimuvaid avariisid on vägagi tervitatav. Ohustatud liiklejad on meil kõige sagedamini ohvri rollis.

Safelight idee rakendamisega peab olema siiski ettevaatlik. Suhteliselt hiljuti hakati ülekäiguradasid tähistavatele sinise taustaga eesõigusmärkidele paigaldama neoonkollaseid raame eesmärgiga teha need märgid juhtidele paremini nähtavaks, muust taustast paremini eristuvaks. Selle tulemusena muutusid osad märgid paremini nähtavaks, kuid autojuhid hakkasid ka nö raamistamata märke veelgi vähem nägema. Lõpptulemus on see, et neoonkollased raamid on uus “standard” ning need pannakse juba projektidesse. Eks probleem on juba algse märgi disainiga, sinise taustaga märk kipub pimedamal ajal ühtlustuma tumeda taustaga ja paljudel juhtudel ilma neoonkollase raamita ei olegi kehvemale silmale nähtav. Kui postituse päises olevalt pildilt eemaldada märkidelt kollased raamid, siis sulanduvad märgid üheks taustal oleva metsaga.

Võrdle märkide nähtavust ja loetavust. Mis märk paikneb vahetult pärast ülekäigukohta?
Võrdle märkide nähtavust ja loetavust. Mis märk paikneb vahetult pärast ülekäigukohta? (Originaalpilt: safelight.ee)

Kahtlemata on oluline, et juht näeks liiklusmärke, et need oleks disainitud ja paigaldatud selliselt, et nad annavad informatsiooni õigeaegselt ja adekvaatselt. Paljud ülekäigukohtade märgid asetsevad tee servast kaugel ja jäävad seetõttu juhi vaateväljast üldse välja.

Kui nüüd kollastele raamidele lisada veel vilkuvad tulukesed, siis oleme peagi olukorras, kus ilma vilkuvate tulukesteta märke juhid ei märka üldse. Kuid nende tulukestega on seotud veelgi suurem oht. LED tuled on heledad ja tõmbavad kergesti tähelepanu. Inimese silm adapteerub kiiresti heledamale valgusele ning tumedamad alad on selle võrra vähem nähtavad. Kuna pimedaga kohaneb silm kordades aeglasemalt, võib sõltuvalt üldisest tee valgustatusest, ülekäigukoha valgustatusest ning jalakäija riietusest selline signaalsüsteem juhi nägemist mõjutada nii, et nägemata jääb kõige olulisem – jalakäija.

Safelight idee vajab enne laiemat rakendamist kindlasti jälgimist ja analüüsi, aga soovitan ka idee veelkord läbi mõelda ohutu tee printsiipidest lähtuvalt. Avariirisk on võimalik konflikt liiklejate vahel, milles vallanduv kineetiline energia määrab tagajärgede raskusastme. Kõige olulisem on liikluses esmalt neid konflikte välistada, kus välistamine ei ole võimalik, tuleb konflikti leevendada. Ülekäigukohtade juures tuleb välistada võimalus suurteks kiirusteks, mis oleks jalakäijale fataalsed – rahustamisvõtted. Ükski märk ega tuluke ei välista kiiret sõitu. Hiljuti levis video Uberi isesõitvast autost, mis ignoreeris punast foorituld ülekäigukohal.

Soovitan autojuhi poole suunatud helenduvate märkide asemel keskenduda konfliktkoha esile tõstmisele. Paljud ülekäigukohad on tänapäeval valgustatud spetsiaalsete kohtvalgustitega, mis juba tõstavad ülekäiguraja ja sellel liikuvad jalakäijad esile. Soojusele reageerivate (infrapuna-)andurite abil võiks suurendada konfliktkoha valgustust, tekitada nö rambivalguse, et autojuht näeks inimest, tekiks silmside. Oluline on, et valgustus oleks jalakäijale läheneva sõiduki poolel, mitte ülekäigukoha kaugemas servas. See teeks ka märgi tegelikult paremini nähtavaks, sest märk jääks valgusvihku.

Kaaluda võiks ka ülekäigukohale eelnevate hoiatuste, näiteks kattemärgiste või teenaelte aktiveerimist, mis mõjutaks autojuhti kiirust vähendama aegsasti enne ülekäigukohta. Teisalt on üha enam vaja ka nutiseadmetesse kiindunud jalakäijate tähelepanu konfliktkohas äratada. Jalakäija vaateväli vajab mõjutamist ning tähelepanu juhtimist lähenevatele ohtudele.

Niisiis, leiutame veel!

Leave a Reply