Karstilehter – musta augu lapp Kadaka puiesteelLugemisaeg 1 min

Järjekordne ristmik Tallinnas on saanud kuulsaks avariide koondumiskohana.

Kadaka puiestee ja Mäepealse tänava ristmikul on hakatud sobitama uusi tutvusi ja vahetama telefoninumbreid pärast seda, kui piirkonnas läks lahti elamuehitus. Ristmiku külge tekkis umbmäärane mahasõit Karsti kortermajade ehitusobjektile, umbes samal ajal tekkis ristmiku teisele küljele ka Burgla loomulikult otseühendusega ristmikult. Meie lugejad juba teavad, et kestliku liiklusohutuse esimene printsiip on funktsionaalne hierarhia, mis toimib samal põhimõttel looduses ühtviisi nii puu võrastikus, kui meie veresoonestikus. Selle printsiibi eiramine head ei tähenda.

Samuti on teada, et neljakülgne samatasandiline ristmik on kuni neli korda ohtlikum, kui kaks kolmekülgset. Põhjus on konfliktpunktide arvus (32 vs 18), ning ka inimese võimes tulla toime erineva arvu staatiliste ja liikuvate objektide tähelepanuga.

Allikas EC Mobility and Transport

Siinjuures tuleb arvestada ka kergliiklejate konfliktidega, mida tavaliselt käsiraamatutes kokku ei ole loetud. Konfliktid on ka erineva kaaluga. Neljakülgsel ristmikul on pooled konfliktidest ristuvad, mis on kõige ohtlikumad. Üherajalistele ringristmikele ei ole ohutuses konkurenti, kuid nende läbilaskvus ei võimalda neid kõikjal kasutada. Samuti ei ole ringid otstarbekad suure bussi- ja veokiliikluse korral.

Muidugi on lihtne süüdistada pankrotti läinud arendajat foori paigaldamata jätmises, kuid linnaplaneerimise ja liikluse korraldamisega tegelevad linnas esmalt ikka selleks seatud ametnikud, mitte kinnisvara arendajad. Kui ametnikud printsiipe ei mõista, või neil on mingitel põhjustel nendest printsiipidest ükskõik, siis tagajärjeks on uued tutvused traumapunkti või kindlustusseltsi ukse taga. Ohutu liikluskeskkond saab alguse üldplaneeringust, seejärel detailplaneeringust ja lõpeb ehitusjärgse seirega.

Seega, lahenduseks ei ole siin teps mitte fooride paigaldamine, vaid korrektse funktsionaalse hierarhia kehtestamine Tehnika ja Rohu tänavate ristmikult katse-eksituse korras õpitud meetodil – tankibarjääriga sulgeda Kadaka puiesteelt sissesõit Karsti tänava majade hoovi. Karsti tänava autoinimesed saavad koju pääsemiseks kasutada Lehtri tänavat – nii saamegi turvalise lahenduse nimeks “Karstilehter”. Jalgsi ja rattaga saavad inimesed liikuda otse igas suunas, seda lühema ja turvalisema teeületusega.

Teeme teed ohutuks. Võtame vastutuse.

Creative Commons License

This work (Karstilehter, by Raul Vibo and liiklusohutusaudit.ee), identified by Raul Vibo is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.