Müüdid

Inimesed on ekslikud. Meie käitumine on valdavalt irratsionaalne, kuigi ise arvame teisiti. Ka turumajandusel baseeruv ühiskonnakorraldus näib ratsionaalne, kuid sellel on oma puudused, nagu masstarbimine, keskkonnasaaste, ressursside ebaotstarbekas kasutamine, jne. Kui üksikisiku tasandil püüame oma kasu maksimeerida, siis üldjuhul seame ohtu teised. Näiteks soov liikuda kiiremini on üksikisiku seisukohalt ratsionaalne, kuid kaasliiklejate seisukohalt irratsionaalne – lühidalt ohtlik.

Siin rubriigis käsitleme levinud väärarusaami liiklusohutusest. Nõus?