OHUTUD Lahendused

Siia lehele koondame ideed, mida tüüpolukordades võiks rakendada. Tegelikkuses ei ole liikluses kunagi tegemist tüüpolukordadega ning igat konkreetset probleemi tuleb vaadelda kontekstis – auditeerida.